Selenium WebDriver – Tarayıcı Komutları

Get Komutu : Get Komutu ile hali hazırdaki tarayıcıya istediğimiz bir webadresini bize getirmesi/çağırması istenir.Bir string degeri ister.
driver.get(webadresi);
Get Title Komutu : gettitle() ile tarayıcıda açık olan sayfanın etiketi ile yazılmış sayfa başlığı çağırılır.Herhangi bir parametresi yoktur ve bir string döndürür.
driver.getTitle();
Get Current URL : Aktif tarayıcıdaki çağırılmış web adresini bize string olarak döndürür.
driver.getCurrentURL();
Get Page Source : Web adresinin kaynak kodunu string olarak döndürür.
driver.getPageSource();
Close Komutu : WebDriver tarafından kontrol edilentarayıcıdaki aktif sayfayı kapatır.
driver.close();
Quit Komutu : Tüm pencereyi kapatır
driver.quit();

Kodun Çıktısı
Title : Volkan Ozdamar – Test Automation Specialist
Current Url : http://volkanozdamar.com/back_up/
Page Source : 46731 characters long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *