Selenium WebDriver Tarayıcı Komutları

Get Komutu : Get Komutu ile hali hazırdaki tarayıcıya istediğimiz bir webadresini bize getirmesi/çağırması istenir.Bir string degeri ister.

 • driver.get(webadresi);

Get Title Komutu : gettitle() ile tarayıcıda açık olan sayfanın <title> etiketi ile yazılmış sayfa başlığı çağırılır.Herhangi bir parametresi yoktur ve bir string döndürür.

 • driver.getTitle();

Get Current URL : Aktif tarayıcıdaki çağırılmış web adresini bize string olarak döndürür.

 • driver.getCurrentURL();

Get Page Source : Web adresinin kaynak kodunu string olarak döndürür.

 • driver.getPageSource();

Close Komutu : WebDriver tarafından kontrol edilen tarayıcıdaki aktif sayfayı kapatır.

 • driver.close();

Quit Komutu : Tüm pencereyi kapatır

 • driver.quit();

se-tarayıcı-komutları

public class App 
{
  public static void main( String[] args )
  {
  	String mPathOfGecko = "D:\\geckodriver.exe";
  	String mPageURL = "http://volkanozdamar.com";
  	System.setProperty("webdriver.gecko.driver",mPathOfGecko);
    FirefoxDriver driver = new FirefoxDriver();
    driver.get(mPageURL);
    System.out.println("Title : "+driver.getTitle());
    System.out.println("Current Url : "+driver.getCurrentUrl());
    System.out.println("Page Source : "+driver.getPageSource().length()+" characters long.");
    //driver.close();
    driver.quit();
  }
}

 

Kodun Çıktısı
Title : Volkan Ozdamar – Test Automation Specialist
Current Url : http://volkanozdamar.com/
Page Source : 46731 characters long.

Bir Cevap Yazın