UWP – Grid Layout

Universal Windows Platform programlamaya ilk olarak Layoutlar ile başlayalım. Kelime olarak “Layout” yerleşim planı demek.Biz bu layoutları ne için kullanacagız.Biz uygulamamızın bileşenlerini …